فرمول و روش محاسبه شارژ ساختمان

فرمول و روش محاسبه شارژ ساختمان چگونه است؟یکی از مشکلات آپارتمان نشینی نحوه محاسبه شارژ ساختمان است
در این مقاله شما را با بهترین روش برای محاسبه شارژ ساختمان آشنا می کنیم.


قوانین شارژ ساختمان را می دانید

با توجه به رشد جمعیت شهرنشین و پدیده مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها، زندگی آپارتمان نشینی به وجود آمد. زندگی در خانه هایی غالبا کوچک با راهرو، پلکان، پشت بام و حیاط مشترک، که قوانین خاص خود را می طلبد.یکی از مهمترین مشکلات پیش رو در این زمینه، موضوع شیوه پرداخت حق شارژ ساختمان است.در این بخش از نمناک شما را با بهترین روش برای محاسبه شارژ ساختمان آشنا می کنیم.شارژ ساختمان

شارژ ساختمان چگونه محاسبه می شود

پولی که هر ماه به عنوان حق شارژ هر واحد مسکونی در ساختمان ها پرداخت می شود براساس تبصره ها و قوانین خاص تعیین شده است.
یکی از بحث های تمام نشدنی و اجتناب ناپذیر در بسیاری از ساختمان ها بحث میان مستاجر و مالک بر سر هزینه ها و اجاره و غیره است. از طرفی اهالی ساختمان نیز باید به مدیر ساختمان جوان داده و مطابق روش محاسبه او، شارژ ساختمان را